ARE YOU READY? 2

Prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 2. razredu osnovne šole.

Avtorica

Tonkica Tomažič

Strokovni pregled

dr. Janez Skela, Janja Čolić

Lektura

Jason Blake

Ilustracije, oprema in postavitev

Igor Ribič, Imprimo d.o.o.

ARE YOU READY?2 je prenovljen učbeniški komplet My fairyland za zgodnje učenje angleščine v 2. razredu osnovne šole.

Tudi v tem učenci svoje znanje uspešno pridobivajo preko zgodbic, pesmic, ustvarjanja in zanimivih nalog, ki jih motivirajo pri učenju, vzpodbujajo k govornemu izražanju v angleščini in ustrezajo razvojni stopnji učencev.

Predstavitev učbeniškega kompleta

Oglejte si kratek video s predstavitvijo novega učbeniškega kompleta.

PRENOVA UČBENIŠKEGA KOMPLETA

Prenova učbeniškega kompleta My Fairyland 2 v Are you ready? 2 je delo avtorice Tonkice Tomažič, prof. in izhaja iz bogatih izkušenj njenega večletnega poučevanja angleščine v prvi triadi osnovne šole. Prenova sledi učnemu načrtu, hkrati pa omogoča uporabo slikovnih gradiv iz učbeniškega kompleta mape My fairyland 2.

Gradivo obsega uvodno ponovitveno lekcijo LET'S START! in štiri zgodbice STONE SOUP, THE TWELVE UNCLES, LITTLE RED RIDING HOOD in GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS, za katere slikovno gradivo iz mape My fairyland 2 lahko uporabite tudi skupaj s prenovljenim delovnim zvezkom. Delovni zvezek dopolnjuje i-učbenik, dostop do katerega ima učenec preko kode, ki jo prejme v delovnem zvezku (z dostopnostjo 15 mesecev). Tako ima preko i-učbenika učenec dostop do zvočnega gradiva, enostavnih interaktivnih igric in veliko dodatnega materiala, ki mu omogoča poslušanje zgodbic, pesmic tudi doma.

Osnovne informacije bodo učenci oz. starši dobili na posebni strani za učence.

Materiali za učitelje so dostopni na strani za učitelje.

Učbeniški kompleti Are you ready?

Spoznajte tudi učbeniške komplete Are you ready? 1 in Are you ready? 3.

V letu 2020/2021 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 1. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ARE YOU READY? 1.

V letu 2022/2023 bo izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 3. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ARE YOU READY? 3.

Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbenika?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si