ARE YOU READY? 3

Prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 3. razredu osnovne šole.

Avtorica

Tonkica Tomažič

Strokovni pregled

Janja Čolić

Lektura

Jason Blake

Ilustracije, oprema in postavitev

Igor Ribič, Imprimo d.o.o.

ARE YOU READY? 3 je prenovljen učbeniški komplet My fairyland za zgodnje učenje angleščine v 3. razredu osnovne šole in z njim zaključujemo prenovo materialov za pouk angleščine v 1. triletju osnovne šole. Tako kot dosedaj pa bomo gradivo še nadalje nadgrajevali z dodatnimi materiali in interaktivnimi vajami.

Prav tako kot v učbeniških kompeltih za 1. in 2. razred tudi v tem učenci svoje znanje uspešno pridobivajo preko zgodbic, pesmic, ustvarjanja in zanimivih nalog, ki jih motivirajo pri učenju, vzpodbujajo k govornemu izražanju v angleščini in ustrezajo razvojni stopnji učencev.

Predstavitev učbeniškega kompleta

Oglejte si kratek video s predstavitvijo novega učbeniškega kompleta.

PRENOVA UČBENIŠKEGA KOMPLETA

Prenova učbeniškega kompleta My Fairyland 3 v Are you ready? 3 zaokrožuje prenovo učbeniških kompletov v prvih treh razredih osnovne šole in je prav takokot prenovi gradiv v 1. in 2. razredu delo avtorice Tonkice Tomažič, prof. in izhaja iz bogatih izkušenj njenega večletnega poučevanja angleščine v prvi triadi osnovne šole. Prenova sledi učnemu načrtu, hkrati pa omogoča uporabo slikovnih gradiv iz učbeniškega kompleta mape My fairyland 3.

Gradivo obsega pet zgodbic THE ANT AND THE GRASSHOPPER, POCAHONTAS, ZHE SHOEMAKER AND THE ELVES, THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE, JACK AND THE BEANSTALK, za katere slikovno gradivo iz mape My fairyland 3 lahko uporabite tudi skupaj s prenovljenim delovnim zvezkom. Delovni zvezek dopolnjuje i-učbenik, dostop do katerega ima učenec preko kode, ki jo prejme v delovnem zvezku (z dostopnostjo 15 mesecev). Tako ima preko i-učbenika učenec dostop do zvočnega gradiva, enostavnih interaktivnih igric in veliko dodatnega materiala, ki mu omogoča delo v delovnem zvezku, KOT TUDI poslušanje zgodbic, pesmic tudi doma.

Učbeniški kompleti Are you ready?

Spoznajte tudi učbeniške komplete Are you ready? 1 in Are you ready? 3.

V letu 2020/2021 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 1. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ARE YOU READY? 1.

V letu 2021/2022 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 2. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ARE YOU READY? 2.

Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbenika?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice