UČBENIK ZA POUK NEMŠČINE


V 7. RAZREDU OŠ

VAJE IN DODATNI MATERIALI ZA UČENCE IN UČITELJE

Avtorica

Stanka Emeršič

Ilustracije

Ljubo Jančič

Recenzije

dr. Brigita Kacjan, Renata Jakič, prof. in Lidija Pelcl Mes, prof.

Učbenik Ich und Deutsch 4 neu zajema slabo polovico za 3. VIO predpisanih tem in tako omogoča, da bodo učenke in učenci v naslednjih dveh letih lahko spoznali ostale teme ter ponovili in utrdili vse predvidene teme. Jezik je primeren za ciljno skupino, hkrati pa zadostuje vsem jezikoslovnim normam in navadam.

Ciljna skupina je bila ves čas nastajanja tega gradiva v središču pozornosti, saj je izbor tem, podtem, besedil in nalog premišljen in ustreza kognitivnim sposobnostim ciljne skupine. Slovnica se tudi v Ich und Deutsch 4 neu ne bohoti v ospredju, temveč prefinjeno, a opazno podpira doseganje določenih sporazumevalnih zmožnosti. Utrjevanje slovnice je v veliki meri preneseno v delovni zvezek, ki je odlično dopolnilo učbeniku Ich und Deutsch 4 neu. Avtorica je izbrala raznovrstne, zanimive in tudi že malo bolj zahtevne oblike dela, ki omogočajo učenkam in učencem zanimivo, aktivno in uporabno učenje nemščine v 7. razredu.

Učbenik je potrjen po Sklepu št. 613-1/2021/108 z dne 17.08.2021. Strokovne recenzije: Recenzija 1, Recenzija 2 in Recenzija 3.

Vzorčne strani učbenika

Za lažjo predstavo o učbeniku vam je na voljo vpogled v nekaj vzorčnih strani učbenika. Najdete jih na povezavi

tukaj


Oglejte si tudi kazalo učbenika.

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Učbeniški kompleti Ich und Deutsch

Spoznajte tudi učbeniške komplete Ich und Deutsch 1, Ich und Deutsch 2 ter Ich und Deutsch 3.

V letu 2018 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 4. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 1.

V letu 2019 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 5. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 2.

V letu 2020 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 6. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 3.