MINI DEUTSCH MIT NELLI 1

Učbeniški komplet za učenje nemščine v 1. razredu osnovne šole.

Avtorica

Stanka Emeršič

Strokovni pregled

mag. Nada Holc
Vera Forsthuber, prof.

Ilustracije in oprema

Nina Drol

Pri Mini Deutsch 1 se otroci oz. učenci srečajo s punčko po imenu Nelli. Nelli govori samo nemško in spremlja otroka oz. učenca pri učenju nemščine. Seveda ima Nelli tudi družino (starše, brata in sestro), ki jo spoznamo že v uvodnih urah. Najraje se Nelli druži s prijateljem po imenu Wulli in s prijateljico Lilli.

O UČBENIŠKEM KOMPLETU

Gradivo je namenjeno pet- ali šestletnim otrokom in njihovim učiteljem. Služi lahko kot začetno gradivo za učenje nemščine ali kot nadaljevalno, če se je otrok že predhodno učil, npr. v vrtcu. Otroci v glavnem že obvladajo materinščino, vendar v večini primerov pri tej starosti še ne pišejo in ne berejo.

Gradivo temelji na predpostavki, da imajo učitelji in starši pozitiven odnos do nemščine kot tujega jezika, saj to odločilno vpliva na nadaljnje učenje drugih tujih jezikov. Učenje nemščine v tej starostni skupini prispeva k otrokovi večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti, tako v lastnem okolju kakor tudi v Evropi in izven evropskih meja.

Osrednji cilj jezikovnega pouka (tudi tečajne oblike poučevanja nemščine) je razvoj in posredovanje zmožnosti za učenje jezikov. Učitelj naj pri svojem delu uporablja otrokom in njihovi starosti primerne celostne metode (učenje skozi igro in z vsemi čutili).

Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbeniškega kompleta?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Učbeniški kompleti Mini Deutsch mit Nelli

Spoznajte tudi učbeniške komplete Mini Deutsch mit Nelli 2 in Mini Deutsch mit Nelli 3.

Več informacij o kompletu Mini Deutsch mit Nelli 2 najdete na internetni strani Mini Deutsch mit Nelli 2.

Več informacij o kompletu Mini Deutsch mit Nelli 3 najdete na internetni strani Mini Deutsch mit Nelli 3.