Učbeniški komplet Touchstone 4

 • Poudarek na komunikacijskem pristopu
 • Živahno, slikovno privlačno in šaljivo gradivo
 • Preplet sodobnih, raznovrstnih, tako stvarnih kot fantazijskih tem
 • Všečni nosilni liki
 • Sistematična, temeljita in jasna obravnava vseh jezikovnih funkcij, besedišča in slovničnih struktur
 • Jezikovne funkcije z rubrikama Remember Box in Chatterbox
 • Močan poudarek na besedišču s Slurp Up Words
 • Razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, govor, branje in pisanje)
 • Pestra vadba in utrjevanje vsebine z razdelki Check Back
 • Spoznavanje širših vsebin s Crossing Cultures in Holidays
 • Spoznavanje medpredmetnih vsebin v razdelku Let's Step Beyond English
 • Pivlačne zgodbe v razdelkih Storytime
 • Razdelek Reading For Fun prinaša zabavno in dogodivščin polno zgodbo v nadaljevanjih

Touchstone 4 je prvi del šeststopenjske učbeniške serije Touchstone, ki je namenjena pouku angleščine od 4. do 9. razreda osnovne šole.

Značilnosti učbenika Touchstone 4 so:

Odslikava sodobne tokove na področju učenja in poučevanja tujih jezikov s poudarkom na komunikacijskem pristopu.

Bogat nabor živahnega, slikovno privlačnega in šaljivega gradiva je stalen vir motivacije, saj spodbuja domišljijo in ustvarjalnost ter učenje angleščine spreminja v prijetno izkušnjo.

Preplet sodobnih, raznovrstnih, tako stvarnih kot fantazijskih tem upošteva značilnosti in doživljajski svet te starostne skupine.

Všečni nosilni liki - Charlie, Emily, Grace, maček Shadow in čarovnik Wilfred - učence popeljejo skozi čarobne in domišljijske svetove ter jim pomagajo osmišljati vsebino.

Sistematična, temeljita in jasna obravnava vseh jezikovnih funkcij, besedišča in slovničnih struktur, potrebnih na tej stopnji učenja. To daje učencem orodje, ki ga potrebujejo za izgradnjo trdnih temeljev svoje angleščine, in zagotavlja stalno napredovanje. Obravnava slovničnih struktur je seveda zgolj posredna oz. prikrita.

Zlasti jezikovne funkcije so tisti delčki jezika, ki so pri začetnem razvijanju govorne zmožnosti izredno pomembni. Zato so jezikovne funkcije še posebej poudarjene v rubriki Remember Box, učenci pa jih utrjujejo tudi v razdelku Chatterbox. Na ta način lahko govorijo o sebi in se že od začetka sporazumevajo v angleščini v povsakdanjenih situacijah.

Močan poudarek na besedišču, ki je najučinkovitejše sredstvo zgodnje sporazumevalne samozavesti, in sicer po načelu "Brez slovnice lahko povemo zelo malo, brez besedišča ne moremo povedati ničesar". Učenci besedišče nadgrajujejo tudi v razdelku Slurp Up Words. Raznolika besedila, pogosto v obliki stripa ali dialoga, združujejo in razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti (poslušanje, govor, branje in pisanje).

Obilica zanimivih dejavnosti zagotavlja pestro vadbo in utrjevanje jezikovne vsebine.

Check Back na koncu vsake enote učencem omogoča, da preverijo, kaj so se naučili.

V razdelku Crossing Cultures učenci spoznavajo zanimive vidike ciljne in izhodiščne kulture. Prav tako učenci spoznavajo medkulturne vsebine še v razdelku Holidays.

V razdelku Let's Step Beyond English gre za medpredmetne vsebine oz. za celostno vsebinsko-jezikovno učenje (ang. Content and Language Integrated Learning - CLIL). Te vsebine učence izobražujejo in jim bogatijo védenje, saj se skozi angleščino učijo o številnih temah.

Razdelek Storytime ponuja zgodbo, izbrano iz otroške književnosti. Zgodbe niso privlačne samo jezikovno, ampak tudi kognitivno, čustveno in kulturno. Ob poslušanju in branju zgodb učenci na zabaven način in nezavedno usvajajo besedišče in slovnico. Razdelek Reading For Fun prinaša zabavno in dogodivščin polno zgodbo v nadaljevanjih. Vsaka epizoda zgodbe je tematsko povezana s temo določene učne enote.

Dodatne materiale, dostope do i-učbenika, najdete na strani http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/T4/index.html.

Učencem je namenjena stran http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/T4/ucenci.html, kjer lahko prosto dostopajo do slušnih posnetkov povezavo do i-učbenika in navodila za uporabo. Sicer pa je na vrhu tudi direktna povezava I-UČBENIK in E-DZ. Geslo za dostop do i-učbenika je na notranji strani platnice delovnega zvezka z veljavnostjo 15 mesecev po aktivaciji.

Učiteljem so namenjeni materiali na strani http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/T4/ucitelji.html, kjer možno v prostem dostopu prevzeti letno pripravo (v wordu ali pdf) in sprotne priprave po sklopih.

Seznam gradiv na tej strani omogoča direktno povezavo do gradiv na strani http://e-gradiva.com/wp/e-gradiva/2-vio-touchstone-4/, ki je namenjena učiteljem in boste na njej našli besedila posnetkov, ki niso v učbeniku ali delovnem zvezku, slikovne kartice, ipd. dodatna gradiva. Za dostope do teh materialov se je potrebno registrirati.

Učitelji se lahko za i-učbenik in e-delovni zvezek registrirajo s kodo v delovnem zvezku, lahko pa nam pišete na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si in vam bomo poslali kodo z veljavnostjo 60 mesecev po aktivaciji.

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice