PRIJAVNICA ZA
PREDSTAVITEV UČBENIKA TOUCHSTONE 5

za angleščino v 5. razredu osnovne šole

E-mail:

Udeležil/-a se bom predstavitve v:

Priimek in ime:

Šola

Naslov šole

Komentarji, predlogi in vprašanja, ki so vezani na učbeniške komplete Touchstone za 4., 5. in 6. razred OŠ: